Biến động điểm chuẩn ngành Y Nha khoa

Thep khảo sát từ năm 2019 đến 2022; điểm trúng tuyển của ngành Y Nha khoa các trường đại học trên cả nước đã có sự thay đổi. Năm 2022; ngành này có điểm chuẩn ngành Y Nha khoa cao nhất là 27,7.

điểm chuẩn ngành Y Nha khoa 2023
Biến động điểm chuẩn ngành Y Nha khoa 2023

Trong bảng dưới đây, thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn 4 năm qua của ngành Y Nha khoa; ở những trường đại học đào tạo ngành y hàng đầu cả nước. Đây cũng là điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2019, 2020, 202, 2022 của các trường. Từ đây; chúng ta có thể nhìn nhận rõ ràng nhất sự biến động điểm chuẩn ngành Y Nha khoa.

STT Tên trường Điểm chuẩn
2019 2020 2021 2022
1 ĐH Y Hà Nội 26,4 28,65 28,45 27.7
2 ĐH Y Dược – ĐH Quốc Gia Hà Nội 23,6 27,2 27,5 26.4
3 ĐH Y Dược Hải Phòng 23,5 26,8 26,7 26
4 ĐH Y Dược – ĐH Huế 24,7 27,25 26,85 26.2
5 Khoa Y Dược – ĐH Đà Nẵng 23,65 26,45 26,55 25.7
6 ĐH Duy Tân 21 22 22 22
7 ĐH Quốc tế Hồng Bàng 21 22 22 22
8 Khoa Y – ĐH Quốc gia TP.HCM 23,25 26,7 26,8 25.4
9 ĐH Trà Vinh 22,1 25 25,65 24.8
10 ĐH Y Dược Cần Thơ 24,15 26,75 26,75 25.45

 

ngành Y Nha khoa bao nhiêu điểm là đậu
Thông tin điểm chuẩn ngành Y Nha khoa

Từ những thông tin về điểm chuẩn ngành Y Nha khoa ở trên bạn hoàn toàn có thể chủ động xác định mục tiêu cho bản thân trước mùa tuyển sinh sắp đến. Theo đó; bạn hoàn toàn có trúng tuyển vào ngành học mà bạn kì vọng. Chúc bạn trúng tuyển vào ngành Y Nha khoa và thực hiện được những dự định của bản thân.