Thông tin liên hệ

  • Điện thoại: 0236 3650403(số nội bộ 601)
  • Email: fit@duytan.edu.vn
  • Văn Phòng : 601, Khoa Đào tạo Quốc tế – Đại Học Duy Tân
  • 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
  • Website: http://kdtqt.duytan.edu.vn hoặc http://is.duytan.edu.vn

Hỗ trợ